पाली ज़ोन

एडमिन पाली ज़ोन
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
1 दिलीप कुमार व्याख्याता
सेवानिवृत (सादड़ी- जिला पाली)
9660242005
पाली जॉन

2 कैलाश चौहान
अध्यापक
राजकीय प्राथमिक विद्यालय
सादो का बाङिया कानुजा
पंचायत समिति रायपुर पाली
पाली जोन
मो 9414590300

3 श्रीकांत चुलेट। अध्यापक पदस्थापन – रा.उ.प्रा.विद्यालय वासाडा रेवदर सिरोही होम जिला – जयपुर मो.-9928328572 पाली जोन

4 अनिल कुमार दगदी
Mob no.9001946900
वरिष्ठ अध्यापक गणित
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चितार (पाली)
जोन – पाली

5. बाबूलाल भाटी
पद- अध्यापक अंग्रेजी
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरानी भोपालगढ़ जोधपुर
जोधपुर & पाली जॉन
9828503354

6 आरती गुप्ता अध्यापिका
राउप्रावि धोलिया
पंचायत समिति रायपुर पाली
पाली जोन
मो. 9887532202

7 अरविन्द पारंगी अध्यापक,
राआउमावि खेतलावास पंस सायला जिला जालोर
पाली जॉन
मो. 9828858669

8 मनोज नालिया
वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान)
रा. उ. मा. वि. दौलपुरा, रेवदर(सिरोही)
गृह जिला- झुंझुनूं
पाली जॉन
Mob. No. 09462065738

(9) नाम-बबीता जाग्रित
पद- अध्यापिका L1
पदस्थान -रा.प्रा.वि. चिलकनी , रास, पं.स.जैतारण(पाली)
9587290369

🙏🌹🙏

Leave a Comment